Divčibare

Divčibare je planinska visoravan koja se nalazi u centralnom delu Maljena, 38km od Valjeva. Divčibare leži na nadmorskoj visini od oko 980m i prostire se od Crnog Vrha, Paljbe, Golupca do Velikog brda. Zahvaljujuci dobrom geografskom položaju Divčibare imaju blagu i prijatnu planinsku klimu i najbliže je planinsko turističko mesto Beogradu i gradovima Vojvodine. Srednja temperatura je oko 18 stepeni, a jesen je toplija od proleća.

U toku zime Divčibare uglavnom obiluju snegom 4 puna meseca. Do njih dopiru vazdušne mase iz Mediterana i sukobljavaju se sa vazdušnim masama Karpata i Panonske nizije, čime se može objasniti prisustvo joda u vazduhu. Na osnovu posmatranja klime u jednom dužem periodu od strane Klimatološkog instituta Srbije iz Beograda 1963. godine Divčibare je proglašeno za “klimatsko lečilište”. Prema nalazu Instituta, za lečenje dolazi u obzir korišćenje sledećih činilaca: sniženog vazdušnog pritiska, čistoće vazduha, ultraljubičastog zračenja i psihosomatskog dejstva sredine.

Zahvaljujući ruži vetrova Divčibare su jedinstvena vazdušna banja u kojoj se ljudski organizam oporavlja četiri puta brže od kardiovaskularnih oboljenja, plućnih bolesti i oboljenja krvi. Institut je utvrdio da se na Divčibarama mogu lečiti sledeća oboljenja: oboljenja pluća, bronhijalne astme, hronični bronhitis, emfizem pluća, oboljenja sa neurovegetativnim poremećajima, stanje rekovalescencije posle akutnih infektivnih bolesti, pneumonije, bronhopneumonije.

Divčibare – priroda

Divčibare su poznate po livadama sa lepom mekom travom. Četinarske šume su od najvećeg značaja, te se najčešće javljaju beli, crni bor, jele, smrča, kleka i planinarski bor. Od listopadnog drveća su najznačajniji: bukva i breza, beli jasen, hrast, cer… Krajem aprila javlja se najlepši cvet planine – narcis. Pored narcisa ovde ćete naći i šumsku jagodu, divlju malinu i kupinu. Divčibare obiluje rečicama i potocima koji pripadaju slivovima Kolubare i Zapadne Morave. Između ostalih ovde ćemo pomenuti: Bukovska reka, Crna reka, Kozlica, Krčmarska reka, Crna Kamenica. Najinteresantnija je reka Manastirnica koja pravi vrlo lep vodopad visok oko 20m, meštani ga zovu Skakalo. Pored reka i potoka, divčibarski predeo obiluje i mnogim izvorima, od kojih su najpoznatiji: Žujan, Hajdučka česma i Studenac.